Cookie

Montag, 7. Oktober 2013

Grenzen in beweging - Eine Geschichte der Welt nach 1945

Soeben ist eine Geschichte der Welt nach 1945 erschienen, die von dem Team verfasst wurde, in dem ich die letzten 17 Jahre gearbeitet habe:

Antoon De Baets, Jaap den Hollander, Stefan van der Poel (red.),
Grenzen in beweging: De wereld van 1945 tot heden
(Houten/Antwerpen: Unieboek-Het Spectrum, 2013, 476 pagina's).


Hieronder volgt een overzicht van de inhoud. De prijs is € 39,99.
Bestellen kan bij voorbeeld via
 


 
 
Voorwoord

1. Eigentijdse geschiedenis: een proloog (Antoon De Baets & Jaap den Hollander)

DEEL I. HET NATIONALE PODIUM: NEDERLAND EN BELGIË

2. Nederland (Doeko Bosscher)

3. België (Gita Deneckere & Bruno De Wever)

DEEL II. EUROPA TUSSEN DE COULISSEN

4. West-Europa en de Europese integratie (Peter Groenewold)

5. Transformaties in Midden- en Oost-Europa (Sipke de Hoop & Stefan van der Poel)

6. Europa en de Verenigde Staten (Tity de Vries)

DEEL III. HET WERELDTONEEL

7. Politiek van de grote mogendheden (Jaap den Hollander)

8. Internationale veiligheid (Ine Megens)

9. Economische groei en sociale ongelijkheid (Geurt Collenteur & Maarten Duijvendak)

10. Religieuze en sociale bewegingen (Clemens Six)

11. Cultuur en media (Susan Aasman & Jaap den Hollander)

12. Patronen van globalisering (Antoon De Baets)


Bibliografie

Register

Over de auteurs

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen